Arslan metal çelik üretim OTOMAT ÇELİKLERİ
Arslan metal çelikGenel BilgilerRenk Kodları
Malz. Nr. DİN NORMU C (Max) Si Mn P S Pb2
1.0711 9 S 20 0.13 0.05 0.60-1.20 0.100 0.180-0.250 -
1.0715 9 SMn 28 0.14 0.05 0.90-1.30 0.100 0.240-0.320 -
1.0718 9 SMnPb 28 0.14 0.05 0.90-1.30 0.100 0.240-0.320 0.15-0.30
1.0736 9 SMN 36 0.15 0.05 1.00-1.50 0.100 0.320-0.400 -
1.0737 9 SMnPb 36 0.15 0.05 1.00-1.50 0.100 0.320-0.400 0.15-0.30
1.0721 10 S 20 0.07-0.13 0.10-0.40 0.50-0.90 0.060 0.150-0.250 -
1.0722 10SPb20 0.07-0.13 0.10-0.40 0.50-0.90 0.060 0.150-0.250 0.15-0.30
1.0726 35 S 20 0.32-0.39 0.10-0.40 0.50-0.90 0.060 0.150-0.250 -
1.0727 45 S 20 0.42-0.50 0.10-0.40 0.50-0.90 0.060 0.150-0.250 -

 

Otomat çelikleri yüksek oranda Kükürt (S) ve Mangan (Mn) içeren alaşımsız çeliklerdir.
Mangan ve  Kükürt'ün oluşturduğu Mangan-Sülfür (MnS) sayesinde küçük ve kırılgan talaş  oluşumu nedeni ile seri üretime yönelik çalışan hızlı takım tezgahlarında (tek veya çok milli) işlenirler. Bu çeliklere %0.15-0.35 oranında ilave edilen kurşun (Pb) sayesinde kesme hızları arttırılmaktadır. Bazen kurşun (Pb) yerine Tüller (Te), Bizmut (Bi) ve Selenyum (Se) da aynı amaçla kullanılmaktadır. Diğer çeliklere oranla daha yüksek Fosfor (P) içermeleri talaş kırılganlığı ve kesme yüzeyi kalitesini iyileştirir.

Otomat çelikleri uygulanan ısıl işlemlere göre, a- ) Isıl işlem uygulanmayanlar

b-) Isıl işlem uygulananlar

b1) Islah işlemi uygulananlar

b2) Semantasyon işlemi uygulananlar  olmak üzere guruplandırılırlar.


Talaş kaldırma gereği duyulmadan yüzeylerin hassas ölçü töleranslarında olması gereğinden,  otomat çelikleri daha ziyade soğuk çekilmişolarak kullanılır.

  • Bu arada , yaklaşık  %0.12 kükürt ve düşük karbon ihtiva eden ve yarı otomat çeliği olarak adlandırılan çelikler, iyi bir işlenebilirlik özelliğinin yanısıra, sıcak ve soğuk dövme ve zımbalama parçalarının imalatında kullanılmaktadır. (Örnek  : Somunlar).
  • Yüksek kükürt ihtiva eden 9SMn28 kalitesi, sıcak dövme uygulamasında başarıyla kullanılmaktadır

OTOMAT ÇELİKLERİNİN KULLANIM AVANTAJLARI

Otomat çelikleri, Süratli ve seri üretim yapabilen torna ve otomat tezgahlarında, aşağıda belirtilen avantajları sağlar.

  1. Tezgahın işleme hızına uygun yüksek kalem ömrü sağlar
  2. İş parçalarının kolay işlenmesi ve tezgahtaki rahat hareketini mümkün kılan iyi bir talaş kırılganlığı sağlar
  3. Çok düşük kesme kuvvetleri gereği, işlenen parçada iyi bir yüzeysel kalite sağlar.

arslan çelik metal