Arslan metal çelik üretim SEMENTASYON ÇELİKLERİ
Arslan metal çelikGenel Bilgiler Arslan metal çelikYüzey Sertlik Arslan metal çelik Renk Kodları

Yüzey sertleştirme derinliği arttıkça yorulma ömrüde artar. Yorulma mukavemetini en çok etkileyen element "C" miktarıdır. Bu özelliklerde yüzey sertleştirme işlemleri ile sağlanabilir.

Ostenit fazda çözünen karbon miktarı, yüzey sertliğini belirleyen kesin faktördür. Yüzeydeki karbon miktarı % 0.80 ile % 1 arasında olabilecek şekilde kontrol edilmelidir. Yüzeyde karbon miktarının fazla olmasının (ötektoid üstü bölgede), iki önemli sebepten dolayı sakıncalar vardır. Birincisi, eğer çelik parça sementasyon sıcaklığından yavaşça soğutulursa, perlit tane sınırında sementit ağı teşekkül edecektir. Sonra yapılacak sertleştirme işleminde, özellikle parça Acm çizgisinin altında bir sıcaklığa kadar ısıtıldıktan sonra sertleştirlirse, sonuçta yapıda sementit ağı olduğu gibi kalacak ve bu bazı olumsuz neticeler verecektir. İkinci olarak yüzeydeki karbon miktarı % 0.70'i geçerse sertleştirme sonrasında martensit yapıda artık ostentit kalmasına ve sertliğin azalmasına sebep olacaktır.

Özellikle yüksek alaşımlı çeliklerde yüzeydeki karbon %0.80'den fazla olmamasına dikkat edilmelidir, fazla semente edilmiş çeliklerin sertleştirme sıcaklıklarının uygun seçilmesi ile, ostenit fazda çözünen karbon miktarı kontrol edilerek, sertleştirme sonucu artık osenit miktarı azaltılarak, yüksek sertlik elde edilebilir.Fakat, çelik yüzeyinde sementasyon sonucu uygun karbon konstrasyonu sağlanırsa, maksimum sertlik için sertleştirme sıcaklığının fazla önemi kalmaz.

arslan çelik metal